தொடர்பு

முகவரி:
வெலிவிடிய - திவிதுரை பிரதேச செயலகம்,
அகலிய
காலி
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 912 261 124

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top